טופס הגשת מועמדות למליאה/וועדת קליטה/ וועדת בקורת

אודות • 8/1/2015 כניסות

טופס הגשת מועמדות למליאה/וועדת קליטה/ וועדת בקורת
            הגשת מועמדות ל: _______________
·         שם פרטי ומשפחה:  _____________________
·                   ת.ז: __________________
·                   מספר שנים בהושעיה:_____
·         שלב/רחוב:____________
·         תחומי מעורבות בישוב עד כה (ועדות, צוותי פעולה, בית ספר):
            __________________________________________
·         תמונה (לבד או עם בני משפחה):
את הספח נא לשים בתא הדואר של המזכירות -מספר 1  או לשלוח: 
             mazkiruthoshaya@014.net.il