גמ״ח יצירה

גמ״ח יצירה • 8/6/2017 כניסות

בס"ד

"יצירה-גמ"ח הושעיה"

הגמ"ח מיועד למתן הלוואות כספיות לתושבי הושעיה כאשר ניתן לקבל הלוואות בסכומים שונים בתאום עם הנהלת הגמ"ח.

מתן ההלוואה: ראשית יש לוודא כי אין ברשותך הלוואה פתוחה. יש לתאם את פרטי ההלואה עם אחד מחברי הנהלת הגמ"ח, למלא טופס בקשה, ולהחתים ערב הגר בישוב ( יש לוודא כי אינו ערב להלוואה נוספת).

ההלוואה פרושה לתשלומים שקליים שווים, אך ניתן גם להגיע להסדר גמיש אחר עם הלווה. ההלוואה אינה צמודה למדד ואינה נושאת ריבית.

הנהלת הגמ"ח לא נכנסת לסיבה לבקשת ההלוואה למעט במקרים חריגים בהם קופת הגמ"ח ריקה, וישנן מספר בקשות בו זמניות, במקרים אלו הנהלת הגמ"ח תשמור לעצמה את הזכות להחליט באשר לקדימויות בין המבקשים.

חשוב לציין כי כל תהליך הבקשה וההלוואה הינו דיסקרטי לחלוטין.

ההתרמה השנתית לגמ"ח מתבצעת פעם בשנה, בד"כ בין ראש השנה ויום כיפור, אך כמובן שניתן לתרום לאורך כל השנה.

הגמ"ח פועל תחת עמותת "יצירה" שבישוב והתרומות אליו מוכרות לצורכי מס.

ניתן לפנות לאחד מחברי הנהלת הגמ"ח באשר לבקשת הלוואה, או למלא "טופס בקשה"

הראל איתם, דובי הורניק ,מנו הרטוב, עודד רוזנבלום.