משכן הקודש - משפחת בן חמו

עסקים • 17/1/2015 כניסות

בס״ד

משכן הקודש

בן-חמו שירת הים 21 שלב ד׳ הושעיה,
נייד 050-6495335 בית 04-6564925
3 כיפות עבודת יד 100 ₪
תפילין , מזוזות ,בכל הנוסחים . ערכות בר מצווה .
בדיקה והחלפת רצועות לתפילין
מבחר טליתות וציציות מכל הסוגים.
ערכות שמן מוצק ונוזלי לחנוכה

בן חמו מוריס 050-6495335
בית 04-6564925

benhamo 2.JPG 7Gq