תזכורת: אר"ת משפחת סנה ברית מילה 800 ש"ח שלמה 052-3555-252, יום ו׳ 12 ביולי 2019, 08:00 - 13:00 (IDT)

לוח אירועים • כניסות