למכירה מזגנים / מזלי רחימי

מזל רחימי • כניסות

למכירה 3 מזגנים עילים  של תדיראן 1 כ"ס .

היו בשימוש בחדרי השינה ,במצב מעולה,כמו חדשים .

 מכירה מיידית בגלל מעבר .