כיתה ח - עונג שבת תש''ף

קבצים מצורפים:

כיתה ח - עונג שבת תש''ף

חל שינוי קל בשיבוצי עונג שבת של כיתה ח. הקובץ הסופי מצורף.