טיול למצפה סנדו 16.12.11

אנדרטת חץ שחור

White Synagogue in Capernaum

Kibbutz Hanaton

שביל העיזים