למכירה מזגנים עיליים מפורקים מהקיר / מזלי רחימי

מזל רחימי • כניסות

36 שעות אחרונות .למכירה במיידי

2 מזגנים 1 כ"ס כל אחד

ומזגן  עילי 3 כ"ס.

כולם במצב מצויין כחדשים ,פורקו מהקיר !!

מזלי -0523776107