כל מה שרצית לדעת אודות עובדים זרים

אחו״ה - איכות חיים ותיקי הושעיה • 10/7/2018 כניסות

ותיקים התלויים בזולת בביצוע פעולות היומיום ואינם מעוניינים לצאת מביתם למסגרת מוסדית, יכולים להיעזר בשירות של עובד זר בביתם. מי שהגיע לגיל פרישה וצבר ב“מבחן תלות“ של הביטוח הלאומי את מספר הנקודות הדרוש, זכאי לקבל היתר להעסקת עובד זר. מבחן התלות מתבצע, לרוב, במסגרת הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי, לצורך קבלת גמלת סיעוד.

מי שאינו זכאי לעבור מבחן תלות במסגרת הביטוח הלאומי, יופנה על ידי רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, לביצוע מבחן תלות.

מה עלי לעשות על מנת להעסיק עובד זר?

aa.jpg

אתר המסייע במציאת עובד/ת זר/ה: www.isavta.co.il