סגרת הבריכה

בריכת הושעיה • 9/6/2017 כניסות

בריכת הושעיה נסגרה.
במידה ותיפתח לפני שבת נודיע.
עמכם הסליחה,
ו׳ הבריכה