יחידת אירוח

זאבי משה • 12/12/2018 כניסות

יחידת אירוח חדשה לזוג
נוחה,מונגשת וסמוכה לבית הכנסת.
משפחת זאבי