דירת אירוח

זאבי משה • 5/12/2018 כניסות

דירת אירוח חדשה מונגשת
סמוכה לבית הכנסת.לשבתות
אסתר זאבי0525560556