מוזמנים/ות ליום עיון לזכר הראי"ה קוק זצ"ל והרב שאר ישוב הכהן זצ"ל שיתקיים אי"ה ביום שלישי ג' באלול (14/8).

אחו״ה - איכות חיים ותיקי הושעיה • 10/8/2018 כניסות