לוח שעות פתיחה - בריכת הושעיה

בריכת הושעיה • 18/5/2017 כניסות

לוח שעות פתיחה - בריכת הושעיה עד ו׳ תמוז - 30.06.2017