פירסום לפתיחת העונת הרחצה תשע״ו - קיץ 2016

בריכת הושעיה • 12/4/2016 כניסות

פירסום לפתיחת העונת הרחצה