בריכת הושעיה

חיפוש בעמוד זה:

ריכוז מחירים לפעילויות בבריכה – עונת רחצה תשע"ח קיץ 2018 - עדכון

ריכוז מחירים לפעילויות בבריכה – עונת רחצה תשע"ח קיץ 2018

עונת הרחצה תשע"ח קיץ 2018 – דף פתיחת העונה - דף מידע 2

עונת הרחצה תשע"ח קיץ 2018 – דף פתיחת העונה - דף מידע 2

עונת הרחצה תשע"ח קיץ 2018 - דף מידע 5

עונת הרחצה תשע"ח קיץ 2018

טופס הצטרפות למנית הבריכה

טופס הצטרפות למנית הבריכה

בריכת הושעיה

בריכת הושעיה

טפסים (הדפיסו, מלאו, ושימו בתיבת דואר 240)

הרשמה לבריכה קיץ 2018

הדמייה

הדמיה בריכה מחוממת 1

תוכנית אסטרטגית בריכת הושעיה לעשור הקרוב

קשר עם הבריכה

תא דואר מספר 240 במזכירות

מנהל הבריכה - רוני וינברג - נייד 0506091169

מנהלי מועדון השחייה הושעייה - נמרוד אלימלך 5624547 050

דן קוני 6422386 052

יצירת קשר עם הבריכה ( פניות, כרטיסי כניסה וכו') באימייל: hoshaya.pool@gmail.com

יצירת קשר עם מועדון השחיה באימייל: hoshaya.sclub@gmail.com

חברי ועדת הבריכה

פרימור מיכל, נוימן ליעז, גולדפינגר דובי, נח יגאל, בוימפלק ישראל, נאווה בן ישר

דודלס ברוך - יו''ר ועדת הבריכה: baruch.dod@gmail.com

טלפון 5238926 - 050

בריכת הושעיה בגלריה