טופס הצטרפות למנית הבריכה

טופס הצטרפות למנית הבריכה

"רכישת מניה לבריכה מחוממת"

http://www.hoshaya.org.il/poolSm/poolHotDoc.html

בריכת הושעיה

בריכת הושעיה

טפסים (הדפיסו, מלאו, ושימו בתיבת דואר 240)

הרשמה לבריכה

טופס הרשמה לבריכה לשאינם חברי אגודה

הדמייה

הדמיה בריכה מחוממת 1

תוכנית אסטרטגית בריכת הושעיה לעשור הקרוב

קשר עם הבריכה

תא דואר מספר 240 במזכירות

מנהל הבריכה - רפי וינברג 2695346 052

מנהלי מועדון השחייה הושעייה - נמרוד אלימלך 5624547 050

דן קוני 6422386 052

יצירת קשר עם הבריכה ( פניות, כרטיסי כניסה וכו') באימייל: hoshaya.pool@gmail.com

יצירת קשר עם מועדון השחיה באימייל: hoshaya.sclub@gmail.com

חברי ועדת הבריכה

פרימור מיכל, נוימן ליעז, גולדפינגר דובי, נח יגאל, בוימפלק ישראל, נאווה בן ישר

דודלס ברוך - יו''ר ועדת הבריכה: baruch.dod@gmail.com

טלפון 5238926 - 050

בריכת הושעיה בגלריה