בריכת הושעיה

חיפוש בעמוד זה:

טופס הצטרפות למנית הבריכה

טופס הצטרפות למנית הבריכה

בריכת הושעיה

בריכת הושעיה

טפסים (הדפיסו, מלאו, ושימו בתיבת דואר 240)

הדמייה

קשר עם הבריכה

  • תא דואר מספר 240 במזכירות
  • מנהל הבריכה - מימון 5400083 054
  • מנהלי מועדון השחייה הושעייה - נמרוד אלימלך 5624547 050
  • דן קוני 6422386 052
  • יצירת קשר עם הבריכה ( פניות, כרטיסי כניסה וכו') באימייל: hoshaya.pool@gmail.com
  • יצירת קשר עם מועדון השחיה באימייל: hoshaya.sclub@gmail.com

חברי ועדת הבריכה

פרימור מיכל, נוימן ליעז, גולדפינגר דובי, נח יגאל, בוימפלק ישראל, נאווה בן ישר

דודלס ברוך - יו''ר ועדת הבריכה: baruch.dod@gmail.com

טלפון 5238926 - 050

בריכת הושעיה בגלריה