בריכת הושעיה

בריכת הושעיה

אין הודעות בערוץ זה

מועדי פתיחת הבריכה 4 תשע"ו 2016

קישורים:

מועדי פתיחת הבריכה 4 תשע"ו 2016

מועדי פתיחת הבריכה 4 תשע"ו 2016

דף מידע 9 - מחירי מועדון שחיה

קישורים:

דף מידע 9 - מחירי מועדון שחיה

דף מידע 9 - מחירי מועדון שחיה

דף מידע מספר 8 - בריכת הושעיה

קישורים:

דף מידע מספר 8

דף מידע מספר 8

טופס הצטרפות למנית הבריכה

קישורים:

טופס הצטרפות למנית הבריכה

טופס הצטרפות למנית הבריכה

צ׳פים ומערכת הכניסה לבריכה

קישורים:

צ׳פים ומערכת הכניסה לבריכה

צ׳פים ומערכת הכניסה לבריכה

בריכת הושעיה – עונת רחצה תשע"ו קיץ 2016 - דף מידע מספר 5

דף מידע מספר 5

בריכת הושעיה - עונת רחצה תשע״ו קיץ 2016

לחץ כאן לעריכת הטקסט

"רכישת מניה לבריכה מחוממת"

http://www.hoshaya.org.il/poolSm/poolHotDoc.html

בריכת הושעיה

קישורים:

הרשמה לבריכה

טופס הרשמה לבריכה לשאינם חברי אגודה

בריכת הושעיה קיץ תשע"ו 2016

הדמיה בריכה מחוממת 1

תוכנית אסטרטגית בריכת הושעיה לעשור הקרוב

hoshaya.pool@gmail.com

hoshaya.sclub@gmail.com

בריכת הושעיה בגלריה

בריכת הושעיה

טפסים (הדפיסו, מלאו, ושימו בתיבת דואר 240)

הרשמה לבריכה

טופס הרשמה לבריכה לשאינם חברי אגודה

בריכת הושעיה קיץ תשע"ו 2016

הדמייה

הדמיה בריכה מחוממת 1

תוכנית אסטרטגית בריכת הושעיה לעשור הקרוב

קשר עם הבריכה

תא דואר מספר 240 במזכירות

מנהל הבריכה - רפי וינברג 2695346 052

מנהלי מועדון השחייה הושעייה - נמרוד אלימלך 5624547 050

דן קוני 6422386 052

יצירת קשר עם הבריכה ( פניות, כרטיסי כניסה וכו') באימייל: hoshaya.pool@gmail.com

יצירת קשר עם מועדון השחיה באימייל: hoshaya.sclub@gmail.com

חברי ועדת הבריכה

בן נון רוני, פרימור מיכל, נוימן ליעז, גולדפינגר דובי, נח יגאל, בוימפלק ישראל, ליאת בן משה

דודלס ברוך - יו''ר ועדת הבריכה: baruch.dod@gmail.com

טלפון 5238926 - 050

בריכת הושעיה בגלריה