יחידה להשכרה

איריס אבקסיס • כניסות

יחידת השכרה בשלב ז, שלושה חדרי שינה, נגישה חדר שירותים אחד 

לפרטים חנן אבקסיס