בית גיל הזהב אלקנה

טיסר חנה • 14/3/2017 כניסות

הייתי לאחרונה באלקנה. לא ראיתי את בית גיל הזהב, אבל אין מה ללמוד ולקחת מהם דוגמה על טיפוח היישוב.