בריכת הושעיה – עונת רחצה תשע"ז - קיץ 2017

בריכת הושעיה • 4/5/2017 כניסות

עונת רחצה תשע"ז - קיץ 2017