בריכת הושעיה – עונת רחצה תשע"ז - קיץ 2017

בריכת הושעיה • כניסות

עונת רחצה תשע"ז - קיץ 2017