מועצה אזורית עמק יזרעאל

מועצה אזורית עמק יזרעאל

ניוזילטור מועצהניוזילטור מועצה

פעילות פסח לילדים בלהב"הפעילות פסח לילדים בלהב"ה

צועדים ונהנים בשביל יזרעאל קק"ל - אנא הפיצו בכל האמצעיםצועדים ונהנים בשביל יזרעאל קק"ל - אנא הפיצו בכל האמצעים

סיכום המפגש אתמול

הרשמה לבית הספרהרשמה לבית הספר

יישובון

יום עיון מדרש ואגדהיום עיון מדרש ואגדה

קטלוג קורסים וסדנאות במרכז הטכנולוגי להבה מגדל העמקקטלוג קורסים וסדנאות במרכז הטכנולוגי להבה מגדל העמק

יישובון

יישובון- דף מידע שבועי

תמונות אחרונות

ניוזילטור מועצה
ניוזילטור מועצה