הודעה חדשה

מועצה אזורית עמק יזרעאל

חיזוק יחסי שכנות - סוכות של שלום ואחווה בעמק יזרעאל
חיזוק יחסי שכנות - סוכות של שלום ואחווה בעמק יזרעאל