אלו מציאות

נמצא אולר "לדרמן" לפני כחודש. משה מיה
נמצא אולר "לדרמן" לפני כחודש. משה מיה