כיתה ז - עונג שבת תש''ף

תורנות עונג שבת • כניסות

קבצים מצורפים:

כיתה ז - עונג שבת תש''ף

חלו שינויים גדולים בשיבוצי עונג שבת של כיתה ז. הקובץ המתוקן מצורף.