מועדי פתיחת הבריכה מספר 2 תשע״ז - 2017

בריכת הושעיה • 16/7/2017

קבצים מצורפים:

מועדי פתיחת הבריכה 2תשעז2017

מועדי פתיחת הבריכה מספר 2 תשע״ז - 2017