"יצירה" גמ"ח הושעיה – בקשת הלוואה

קבצים מצורפים:

טופס בקשת הלוואה

 "יצירה" גמ"ח הושעיה – בקשת הלוואה