צימר אסתר זאבי

עסקים • 31/1/2019 כניסות

רחוב גני טל 2, שלב ב׳, זוג + תינוק, 0525560556