השבת אבידה

שהם טובה • כניסות

נמצאה שרשרת ליד בית הכנסת. מוזמנים לפנות אלינו, משפחת שהם 0522678576