מספרי טלפון חשובים

אודות • 17/1/2015 כניסות

טלפון

שעות פעילות

כתובת מייל

הערות

מזכירות

046464222

046568984

א' עד ה'

08:00-14:00

mazkiruthoshaya@bezeqint.net
רכזת קהילה 04-6466705 hoshayak@gmail.com
מרפאה כללית 04-6452262 שעות פעילות כללית
דואר הושעיה 04-6456538 שעות פעילות דואר
ספריה 04-6084321

א 16:00-20:00

ד 16:00-20:30

בית ספר ''נתיב''

04-6566367

04-6457928

הושעטף 077-4304060
רב''ש - זאכי 0547087082
מוקד חירום מועצה 04-6520100