שעות פתיחת הבריכה עד ערב ראש השנה

בריכת הושעיה • כניסות

מועדי פתיחת הבריכה 5