תנחומים

מקומות השבעה של יעל פולק עודד פולק • 1/8/2017
מקומות השבעה של יעל פולק

אמו של אריה לוי נפטרה ליאורה לוי • 1/8/2017
אמו של אריה לוי נפטרה

נפטרה דבורה זילבר, אמה של יעל פולק עודד פולק • 29/7/2017
נפטרה דבורה זילבר, אמה של יעל פולק