תמונות אחרונות

פרטי הלוויה והשבעה של גב׳ יפה בן ישר ז״ל
פרטי הלוויה והשבעה של גב׳ יפה בן ישר ז״ל