הצעה להפעלת קיוסק/מזנון בבריכת הושעיה בעונה רחצה תשע״ו

בריכת הושעיה • כניסות

הצעה להפעלת קיוסק/מזנון בבריכת הושעיה בעונה רחצה תשע״ו