הצעה להפעלת קיוסק/מזנון בבריכת הושעיה בעונה רחצה תשע״ו

בריכת הושעיה • 12/4/2016 כניסות

הצעה להפעלת קיוסק/מזנון בבריכת הושעיה בעונה רחצה תשע״ו