צימר מנו הרטוב

עסקים • 31/1/2019 כניסות

בדולח 27, שלב א׳, ארבע מיטית, טל׳ -526455214