שעות פתיחת הבריכה ספטמבר 2018 עד הושענא רבה תשע״ט

בריכת הושעיה • 2/9/2018 כניסות

שעות פתיחת הבריכה