שיחות לנוער היום בערב לאחר התפילה

חגי פישר • כניסות

שבט הנני בנות ושבט דורות עם ישראל קופלוביץ במשכן גלעד
שבט הנני בנים ושבט אורות עם חיים ראוכברגר במועדון.

גמר חתימה טובה  לכולם!