מועדי פתיחת הבריכה עד טז' באלול - יולי אוגוסט

בריכת הושעיה • 7/7/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

מועדי פתיחת הבריכה 2 תשעה 2015