צימר אתי מליחי

עסקים • 31/1/2019 כניסות

רחוב פאת שדה 22, שלב ה׳, 6 מיטות, 0542140477