ביקורת תהליך בחירת מנהל ישוב הושעיה פברואר 2019 אדר א' תשע"ט

ועדת ביקורת • 1/3/2019 כניסות

ביקורת תהליך בחירת מנהל ישוב הושעיה פברואר 2019 אדר א' תשע"ט