ריכוז מחירים לפעילויות בבריכה – עונת רחצה תשע"ח קיץ 2018 - עדכון

בריכת הושעיה • 11/6/2018 כניסות

ריכוז מחירים לפעילויות בבריכה – עונת רחצה תשע"ח קיץ 2018