יחידת אירוח של נלי

עסקים • 22/7/2018 כניסות

יחידת אירוח ,לימי חול שבתות ,חגים ולתקופות קצרות. עד 8 נפשות. לפרטים :נלי 0547959136 ,046568514

רחוב קטיף 74, שלב ה׳