הצעה להפעלת קיוסק/מזנון בבריכה – עונת רחצה תשע"ז - 2017

בריכת הושעיה • 30/3/2017 כניסות

הצעה להפעלת קיוסק/מזנון בבריכה – עונת רחצה תשע"ז - 2017