הבהרה חשובה - בריכת הושעיה

בריכת הושעיה • כניסות

הבהרה חשובה

השבוע ננעלו 21 צ'יפים בכניסה לבריכה . כתוצאה משימוש בצ'פים בניגוד לכללים.

להזכירכם הציפ הכחול הינו אישי, שמי, ואיננו ניתן לשימוש ע"י תושב אחר בישוב.

הצ'יפ האדום מיועד לאורחים שאינם תושבי הישוב.

כניסה לבריכה ע"י צ'יפ של אדם אחר תהיה הסיבה אשר תהיה. או / ו שימוש בכרטיס אורח לתושבי הישוב –

המערכת אוטומטית סוגרת את הצ'יפ ל 7 ימים.

הגעת לבריכה, והצ'יפ לא עובד –

א. כאשר איש צוות במשרד יינתן פתרון במקום.

ב. טלפן/ני, דווח/י. וקבל/י פתרון לבעיה.

ג. עדכן/ני במיל.