בריכת הושעיה

בריכת הושעיה • 9/6/2017 כניסות

הבריכה תיפתח (אי״ה) בשעה 14:30 לפי הלוח הקבוע.
ו׳ בריכה