מרתון פעילות הספורט בבריכת הושעיה הגיע

בריכת הושעיה • 25/8/2015 כניסות

מרתון פעילות הספורט בבריכת הושעיה הגיע

25 שעות רצופות של פעילות ספורטיבית מהנה לכל המשפחה