בריכת הושעיה עונת רחצה תשע"ה קיץ 2015

בריכת הושעיה • 16/4/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

דף פרסום פתיחת העונה