מועדון בוקר טוב - תיקון התאריך בדפי מידע

אחו״ה - איכות חיים ותיקי הושעיה • 3/7/2018 כניסות

מועדון בוקר טוב לותיקים ולגמלאים יארח

ביום רביעי כ״א תמוז הרביעי ביולי (04.07.2018 - יום העצמאות של ארה״ב) בשעה 10:00 את

מיכל שוחט

שתשוחח אודות ״זוגיות למתקדמים - זוגיות ואינטימיות בגיל המבוגר״

להתראות - ליאורה מושקוביץ ונעמי צדוק