שידרוג את תעודת אזרח ותיק

אחו״ה - איכות חיים ותיקי הושעיה • 5/6/2018 כניסות

שלום לכולם
המשרד לאזרחים ותיקים 
משדרג את תעודת אזרח ותיק. אך רק לפי יוזמה ופנייה של בעל /ת התעודה.
התעודה המשודרגת תכלול פס מגנטי. למשל בתור בקופת הקולנוע כבר יתבטל הצורך שהקופאי יקליד את מספר ת״ז. 
(דבר מעצבן בפני עצמו
בעת העמידה בתור).
# המעוניין/ת יכולים לבקש גם הוספת תמונה הקיימת במאגר הממשלתי ואז התעודה משמשת גם לזיהוי.
# המעוניינים יפנו למשרד
לאזרחים ותיקים , ישיר
02-6547025.
# התעודה מגיעה תוך ועד שישה שבועות.