כיצד לרכוש כרטיס ״רב קו״

אחו״ה - איכות חיים ותיקי הושעיה • 20/9/2018 כניסות

http://alhakav.mot.gov.il/he/rav-kav/issuance