סטטיסטיקת האתר של הושעיה לחודש אפריל

הנהלת האתר • כניסות

ערוצים באתר

ערוץ נמענים הודעות בחודש שעבר % הקלקות
דפי המידע השבועיים 845 5 47
שוק "קח-תן" 828 4 5
אחו״ה - איכות חיים ותיקי הושעיה 764 4 32
הבמה הציבורית 843 33 2
הודעות מיידיות 802 33 38
דירות ויחידות להשכרה 814 3 3
ביקוש והצעות עבודה 831 3 3
בריכת הושעיה 843 2 4
זרקור 832 2 6
אלו מציאות 832 2 12
לוח אירועים 712 13 2
דירות להשאלה 807 1 2
אולם ספורט הושעיה 891 1 31
קהילה 847 1 4