נסיעה לכותל

בן זמרה יעל • 8/4/2015 כניסות

שלום
אני מעונין ליסוע במכוניתי לתפילת שחרית בכותל ביום חמישי.   חזרה מיד אחרי התפילה.    מי מעונין להצטרף?
גדעון בן זמרה. 052/7710129