מועדי פתיחת הבריכה עד ט״ז באלול 1 בספטמבר 2015

בריכת הושעיה • 30/7/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

מועדי פתיחת הבריכה 4 תשעה 2015