"אופק לתעסוקה מעברים בעמק"

צפ״כ • 15/5/2018 כניסות

שלום רב,
מצורף קישור לשאלון המיועד לבני 45 ומעלה שעובדים, שאינם עובדים, שכירים ועצמאיים.

מעברים בעמק והמועצות האזוריות רואים בתעסוקה מרכיב משמעותי ברווחת התושבים בהן.
העסקת בני 45 ומעלה הנו נושא חשוב ומאתגר.
חשוב לנו לקבל תמונת מצב המשקפת את המצב התעסוקתי במועצות, על מנת שנוכל לפתח מענים ושירותים בהתאם.
השאלון הינו מטעם עמותת "אופק לתעסוקה מעברים בעמק" (ע.ר) ומבוצע על ידי המכון לחקר הקיבוץ והמרחב הכפרי באוניברסיטת חיפה.
נודה לך אם תסייע לנו על ידי מילוי השאלון בקישור הבא  https://tinyurl.com/maavarim2

תודה רבה,
צוות מעברים בעמק

במידה ונתקלת בקושי כלשהו ניתן לכתוב לעורכי הסקר: kibbutz@univ.haifa.ac.il

45impairments emulate